Yönetim

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Adem YAVAŞ
Müdür

(0262) 353 39 60


adem.yavas@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ
Müdür Yardımcısı

(0262) 353 39 60


bilsen.bilgili@kocaeli.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DÜLGER ALTINER
Müdür Yardımcısı

(0262) 353 39 60


dilek.dulger@kocaeli.edu.tr

Mücella KIRAL
YO Sekreteri

(0262) 353 39 60


mucella.kiral@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors