Hakkımızda

TARİHÇE

Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Üniversite Senatosunun 17 Mayıs 2001 tarih ve 2001/8 no’lu kararı ile ilgili müracaat yapılmıştır. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 Ağustos 2005 tarihli ve 17665 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 10 Ağustos 2005 tarihinde açılmasına karar verilmiş ve karar 08 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2005-2006 Ekim ayında ek kontenjanla 50 öğrenci alarak Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır.

Ardından 11 Haziran 2010 tarihinde Konaklama İşletmeciliği Bölümü’nde İkinci Öğretim açılmasına karar verilmiş olup, ek kontenjanla 50 öğrenci alınmıştır.

Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılması için Üniversite Senatosu’nun 17 Mart 2015 tarih ve 2015/3 no’lu kararı ile müracaat yapılmıştır. Ardından 8 Nisan 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu kararı ile açılarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci ile eğitim vermeye başlamıştır.

26 Ağustos 2014 gün ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2014/6728 No.lu Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun adı "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı kurulması ve Turizm İşletmeciliği (İÖ) Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması ve Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı açılması için Üniversitemiz Senatosu’nun 24 Mayıs 2017 tarih ve 2017/6 sayılı kararı ile müracaat edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 6 Temmuz 2017 tarihli kararı ile açılarak, 2017-2018 eğitim yılı bahar döneminde 20 öğrenci ile Tezli Yüksek Lisans Programı eğitim vermeye başlamıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors